รับซื้อขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล

รับซื้อขวดเพท PET Bottles, PET Plastic

รับซื้อขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล

  • รับซื้อขวด PET ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแกะสลาก สีขาว ฟ้า เขียว และน้ำตาล
  • รับซื้อขวด PET ที่บดล้างแล้ว ไม่จำกัดจำนวน
  • รับซื้อขวดบดพลาสติก เพท (PET) ล้างแล้ว และยังไม่ล้าง
  • รับซื้อพลาสติกอัดก้อน เพท (PET) แกะฉลากกับยังไม่แกะฉลาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 081-616-4072 (ภาษาไทย), 081-647-5705 (ภาษาจีน)

รับซื้อพลาสติกเพื่อรีไซเคิล ไม่จำกัดจำนวน

เนื่องจากเรามีกำลังการผลิตในการรีไซเคิลสูง จึงสามารถรับซื้อขวดพลาสติก และพลาสติกอื่นๆสำหรับรีไซเคิลได้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เรายังรับซื้อพลาสติกที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น ขวดบดพลาสติก PET หรือพลาสติกก้อน PET ไม่จำกัดจำนวน