เกี่ยวกับ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จากจุดเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว โดยผ่านกระบวนการที่ทันสมัย มีมาตรฐานในการผลิต ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด กลายเป็นที่รู้จักของบริษัททั่วไปในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเราทำตลาดทั้งในประเทศ และประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย จีน ไต้หวัน และฮ่องกง

ในปี 2016 เราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท TÜV SÜD (Thailand) Limited ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยในที่ใช้ในการแปรรูปพลาสติก ทำให้มีกำลังการผลิดที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อความพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า

โดยท่านสามารถเข้ามายังรายการสินค้าของเรา เพื่อหารายละเอียดสินค้าได้ตามความต้องการและสามารถติดต่อกลับมาทางบริษัทฯ เราพร้อมบริการและให้คำแนะนำในตัวสินค้าที่ได้คุณภาพแก่ลูกค้าทุกท่าน

สนใจติดต่อสอบถาม โทร: 081-616-4072 (ภาษาไทย) หรือ 081-647-5705 (ภาษาจีน)

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา และค่านิยม ของบริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์เป็นที่หนึ่งด้านการรีไซเคิลขวด PET แบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในอาเซี่ยน
ภารกิจตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
พันธสัญญา- ร่วมสร้างเสริมความพึงของใจของลูกค้า
- มอบความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน
- สานความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
- เพิ่มมูลค่าของรีไซเคิล
ค่านิยมบริษัท

ให้เกียรติต่อกัน:
เคารพและสุภาพต่อลูกค้า ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ทั้งในและนอกบริษัท

ผสานเป็นหนึ่ง:
ร่วมมือทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความสุขในการทำงาน

คำนึงถึงลูกค้า:
เข้าใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน พร้อมให้บริการอย่างจริงใจ

แสวงหาความเป็นเลิศ:
ทำงานให้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม หมั่นเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีและนำมาปรับใช้กับองค์กร